Aukcja

W dniu 26 czerwca 2008 odbyła się w Chodzieży

aukcja dzieł sztuki zorganizowana przez nasze stowarzyszenie wspólnie z Domem Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Dochód z niej (ponad 16 tys. zł) został przeznaczony na organizację wakacji dla niepełnosprawnych mieszkańców tego Domu. Była to siódma z kolei tego typu impreza, a odbyła się w restauracji Chodzieskie Łazienki (wcześniejsze miały miejsce w Dworku w Grabównie). Aukcje te są możliwe przede wszystkim dzięki życzliwości środowiska regionalnych artystów, które każdego roku bezpłatnie przekazuje swe dzieła na licytację. Nasze aukcje, to nie tylko aspekt finansowy – być może o wiele bardziej wartościowa od pieniędzy przyniesionych na licytację, jest prosta solidarność osób pełnosprawnych z losem osób ciągle uważanych za „inne” i traktowanych wyłącznie „ze specjalną troską”. Nie wszystkich naszych gości stać na kupowanie obrazów – wielu z nich pojawia się na tej imprezie dlatego, że uznaje ją za ważną. Aukcjom, za każdym razem towarzyszą recitale. W poprzednich latach wystąpili: Agnieszka Fatyga, Olga Bończyk, Trio Taklamakan, Maciej Miecznikowski, Piotr Machalica, Artur Barciś. Tegoroczną licytację poprowadził i zwieńczył kilkoma piosenkami Wiktor Zborowski. Chodzieska aukcja spotkała się z zainteresowaniem przede wszystkim publiczności z okolic Piły. Region chodzieski był reprezentowany jedynie przez kilku naszych stałych przyjaciół, którzy już wcześniej przyjeżdżali do Dworku w Grabównie. Prawdopodobnie zatem aukcje powrócą właśnie tam… A szkoda, bo poza możliwością wsparcia niepełnosprawnych mieszkańców Domu w Rzadkowie, imprezy te są świetną okazją do pooddychania artystyczną atmosferą na naprawdę wysokim poziomie. No cóż, być może mieszkańcom Chodzieży jest ona niepotrzebna… Dziwne… W rozmowach pomiędzy członkami naszego stowarzyszenia, coraz częściej pojawia się zaskakujący wniosek… Otóż prowadząc w tym mieście już od lat różnorodne działania, organizując różne imprezy, zauważamy, że jedynym środowiskiem, na którego obecność zawsze możemy liczyć, a zatem które warto traktować poważnie i partnersko, to niepełnosprawni… Naprawdę, dziwne…
{gallery}aukcja{/gallery}