Stowarzyszenie Na Górze szuka aktorów

Poszukujemy osób zainteresowanych realizacją od września do grudnia 2012 r. w Klubie Barka w Pile spektaklu teatralno-muzycznego. Jego częścią będzie koncert grupy Na Górze, której członkami są m.in. osoby z niepełnosprawnością intelektualną (patrz: http://nagorze.org). Teksty utworów tej grupy, to baza dla pomysłów scenicznych. Spektakl będzie poruszał tematy społeczne, nawiązywał do problemów aktualnego świata oraz miejsca w nim dla osób nadwrażliwych, traktowanych jako „inne”.

Szukamy aktorów-amatorów, „naturszczyków” – jedynym kryterium jest zainteresowanie wspomnianą wyżej tematyką. Młodzież i dorośli z Piły i okolic, którzy chcieliby zagrać w tym przedstawieniu, proszeni są o kontakt e-mail: s.nagorze@gmail.com

Aktualności o tym projekcie będą się ukazywały na stronie grupy Na Górze: http://www.facebook.com/NaGorze

Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzi go Wojciech Retz, Przewodniczący Stowarzyszenia Na Górze, pracujący metodami artystycznymi z młodzieżą, w tym z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie; autor muzyki i tekstów oraz jeden z muzyków grupy Na Górze; scenarzysta, reżyser i aktor Teatru Za Horyzontem, a także Teatru Na Górze (kilkakrotnie nagradzane na ogólnopolskich festiwalach teatrów alternatywnych); w grudniu 2004 nominowany do nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za twórczość dla dzieci i młodzieży „Sztuka młodym”.