Punkt wsparcia osób niepełnosprawnych

PUNKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

był realizowany w ramach projektu "Jesteśmy dla siebie" i współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Projekt ten był realizowany od 1 lipca 2010 roku do 30 listopada 2010 roku. Punkt wsparcia, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, mieścił się w Chodzieży na ulicy Bocznej 6.  Polegal on na udzielaniu bezpłatnych porad i pomocy od specjalistów:

- asystenta ds. osób niepełnosprawnych,

- pracownika socjalnego,

- prawnika,

- psychologa.

 Głównym celem projektu było wzmocnienie poczucie własnej wartości osób niepełnosprawnych oraz zlikwidowanie uprzedzeń w stosunku do społeczeństwa.

Cele szczegółowe, które staralismy sie zrealizować to:

- kompleksowe wsparcie,

kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych,

-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

- tworzenie środowiska przyjaznego dla osób niepełnosprawnych,

-stworzenie możliwości dostępu do budynków użytecznosci spolecznej.