Młoda mama - aktywna mama

Projekt „Młoda mama – aktywna mama” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

 

W okresie od 20 maja do 31 maja 2010 r. uczestniczki projektu „Młoda mama- aktywna mama” wzięły udział w Kursie Aktywnego Poszukiwania Pracy (KAPP).

 

Celem KAPP było zwiększenie lub nabycie przez uczestniczki projektu umiejętności radzenia sobie na rynku pracy w kontekście poszukiwania pracy.

 

W trakcie Kursu poruszone były m.in. następujące zagadnienia:

Ø  sposoby poszukiwania pracy,

Ø  przygotowywanie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pracę,

Ø  znajdowanie ofert pracy i umiejętność ich analizowania,

Ø  sporządzanie własnej oferty pracy,

Ø  przygotowanie się do rozmowy z przyszłym pracodawcą,

Ø  problematyka prawa pracy i działalności gospodarczej.

 

Uczestniczki otrzymał materiały szkoleniowe a także zaświadczenie uczestnictwa            w Kursie Aktywnego Poszukiwania Pracy.