Pracownia Ceramiczna w Pile

Od 6 września 2007 na terenie Pilskiego Domu Kultury z inicjatywy Stowarzyszenia Na Górze organizowane są Warsztaty Ceramiki Artystycznej z elementami arteterapii.


Głównym celem spotkań jest aktywizacja i integracja uczestników, osiągana dzięki wspólnemu działaniu twórczemu. Warsztaty, oparte na idei arteterapii dają każdemu uczestnikowi okazję do samorealizacji, aktywnego i twórczego współuczestnictwa w życiu środowiska lokalnego, usprawniania manualnego, a także relaksu i odpoczynku. Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych, specjalnych potrzeb edukacyjnych uczestników, oraz do ich wieku. Pracownia jest miejscem, w którym swoich sił mogą spróbować ludzie z dysfunkcją zmysłów, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Oferta warsztatów została także skierowana do podmiotów edukacyjnych z propozycją zajęć zintegrowanych z programami kształcenia i wychowania. 

Założycielem i instruktorem warsztatów jest mgr oligofrenopedagogiki, arteterapeuta, członek stowarzyszenia Marlena Dojlida, która prowadzi nieodpłatnie zajęcia trzy razy w tygodniu. W warsztatach uczestniczą 34 osoby. Z dobrowolnych składek wnoszonych przez uczestników warsztatów finansowany jest zakup gliny i szkliwa. Dla stowarzyszenia niemożliwe jest jednak bez wsparcia zakup pieca do wypału ceramiki artystycznej oraz elektrycznego koła garncarskiego, które stanowią niezbędne ogniwo w procesie tworzenia ceramiki.Warsztaty cieszą się dużym powodzeniem dorosłych i dzieci, którzy już niejednokrotnie mieli możliwość zorganizowania wystawy swoich prac oraz wzięcia udziału w konkursie. Niedawno praca uczestniczki tej pracowni uzyskała jedną z równorzędnych głównych nagród w ogólnopolskim konkursie ceramiki artystycznej „Ceramiony 2007” w Elblągu.

Działalność warsztatów spotyka się z uznaniem ze strony środowiska lokalnego, co przejawia się w zaproszeniach uczestników do eksponowania swoich prac i prowadzenia pokazu etapów tworzenia ceramiki. Dzięki pozytywnemu odbiorowi warsztatów przez uczestników i społeczność lokalną władze stowarzyszenia postanowiły rozpocząć starania o stworzenie kompletnego wyposażenia pracowni oraz jego dalszego rozpropagowywania w mediach.

Marlena Dojlida – luty 2008

{gallery}pracownia_pila{/gallery}