Projekty
Sztuka N

 

To, co z jednego punktu widzenia jest nieporadne, naiwne, niedostosowane, czy po prostu nienadające się, z innej strony może nieraz okazać się nietypowe, nieoczekiwane, niezwykłe, czy wręcz nowatorskie.

Interesuje nas właśnie ta możliwość i tu jest dla niej miejsce.

Co ty na to?

Powyższy opis dotyczy strony facebooka o nazwie: "Sztuka N - niedostosowana, naiwna, nienadająca się". Tam swoje prace mogą publikować ci młodzi ludzie, których twórczość często jest uznawana za mało wartościową, nienadającą się do publicznej prezentacji. Strona powstała w ramach projektu Stowarzyszenia Na Górze pt. "Sztuka N", który został dofinansowany przez program „Młodzież w działaniu”. Wynikiem tego projektu jest m.in. animowany teledysk i piosenka „Chowam się”. Powstały one dzięki współpracy młodzieży niepełnosprawnej, w tym członków muzycznej grupy „Na Górze” z pełnosprawnymi wolontariuszami z Fundacji Centrala Młodzież w Chodzieży. W czasie artystycznych warsztatów, tworzyli oni prace w dziedzinie plastyki, literatury i muzyki, a następnie z tych elementów składali animowany teledysk. Co ważne, został on zrealizowany tradycyjną metodą poklatkową. Oznacza to, że każde ułożenie i przesunięcie wyciętych postaci na planie było fotografowane. W ten sposób powstało kilka tysięcy zdjęć, które składają się na 3 minuty teledysku (każda sekunda filmu, to przeważnie 25 klatek).

Strona Sztuka N (m.in. zdjęcia z realizacji teledysku):

http://www.facebook.com/Sztuka.N


Reportaż "Sztuka N"

http://www.youtube.com/watch?v=KpZWOTpFcnQ

 

Teledysk Na Górze „Chowam się”:

http://www.youtube.com/watch?v=cu376tE1YzM

 

 

 

 
Teledysk seniorów z niepełnosprawną młodzieżą

Ciekawą inicjatywą Stowarzyszenia Na Górze integrującą różnorodne środowiska, jest projekt  „Teledysk seniorów z niepełnosprawną młodzieżą”, współfinansowany ze środków otrzymanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także Powiatu Pilskiego i Gminy Piła. Ma on na celu zburzenie stereotypowego wizerunku seniorów, jako osób zdanych na nudną, bezproduktywną wegetację, w których potęguje się poczucie odrzucenia społecznego. Teledysk, który powstał w czasie realizacji projektu promuje ich pozytywny wizerunek, jako osób pełnych entuzjazmu i spontaniczności. Pokazuje, że nawet przytłoczenie niemiłą atmosferą może za sprawą pozytywnego impulsu szybko przerodzić się w szaloną zabawę.

Połączenie seniorów i niepełnosprawnej młodzieży w jednym działaniu artystycznym, to oryginalna i chyba wcześniej nie realizowana inicjatywa. Wojciech Retz, Przewodniczący Stowarzyszenia Na Górze, a równocześnie kierownik artystyczny i muzyk grupy Na Górze, wyszedł z założenia, że niezależnie od wieku i od sprawności intelektualnej oraz fizycznej, można być gotowym do aktywności i twórczości, a także otwartym na kontakt zarówno z osobami z różnych środowisk społecznych, jak i różnych pokoleń.

- Ten teledysk ma być artystyczną prowokacją do symbolicznego wyjścia z zamkniętych, znudzonych codzienną rutyną środowisk, w których nieraz funkcjonują zarówno osoby starsze, jak i niepełnosprawne -- mówi Wojciech Retz. -- Jest to fikcyjna opowieść, która powstała z połączenia pomysłów reżyserki, Anny Płażewskiej i moich. Występujący w niej członkowie pilskiego Klubu Seniora, czy część muzyków grupy Na Górze, którzy są mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie nie przekazują prawdy o sobie, lecz grają tu jako aktorzy. Tak samo przedstawienie personelu nie ma żadnego odbicia w bezpośredniej rzeczywistości. Teledysk, to bardzo krótka forma, można powiedzieć „pigułka artystyczna" i chcąc w kilku minutach przedstawić jakiś problem społeczny, świadomie używamy pewnych przerysowań. Akurat tu są one niezbędne, aby obraz nie nudził swoim banałem, lecz był dynamiczny. A jeśli te przerysowania będą prowokować do dyskusji na tematy społeczne, to tym bardziej nasza praca może okazać się potrzebna.

- Interesuje nas też odwracanie stereotypowych ról społecznych - dodaje Wojciech Retz. - Pragniemy pokazać, że różnorodne środowiska, mogą sobie nawzajem dawać dużo dobrego. Osoby niepełnosprawne, zazwyczaj traktowane jako te, którym należy się nieustanna pomoc, są w naszym teledysku aktywną grupą, która wpuszcza świeże powietrze w uśpione towarzystwo seniorów. Z drugiej strony seniorzy w ostateczności również okazują się grupą niezwykle żywiołową, wybuchającą niespodziewaną energią.

Teledysk Na Górze „Nie mam nic”:

http://www.youtube.com/watch?v=a_tIaITbVGM

Strona grupy Na Górze (tam m.in. zdjęcia z realizacji teledysku):

http://www.facebook.com/NaGorze

 
Punkt wsparcia osób niepełnosprawnych

PUNKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

był realizowany w ramach projektu "Jesteśmy dla siebie" i współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Projekt ten był realizowany od 1 lipca 2010 roku do 30 listopada 2010 roku. Punkt wsparcia, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, mieścił się w Chodzieży na ulicy Bocznej 6.  Polegal on na udzielaniu bezpłatnych porad i pomocy od specjalistów:

- asystenta ds. osób niepełnosprawnych,

- pracownika socjalnego,

- prawnika,

- psychologa.

 Głównym celem projektu było wzmocnienie poczucie własnej wartości osób niepełnosprawnych oraz zlikwidowanie uprzedzeń w stosunku do społeczeństwa.

Cele szczegółowe, które staralismy sie zrealizować to:

- kompleksowe wsparcie,

kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych,

-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

- tworzenie środowiska przyjaznego dla osób niepełnosprawnych,

-stworzenie możliwości dostępu do budynków użytecznosci spolecznej.

 

 
Stop! - wykluczeniu spolecznemu osób starszych

Projekt był realizowany od czerwca do listopada 2010 roku. 

29 listopada 2010 roku o godzinie 15:00, w Chodzieskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt:

Stop! - wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Rok 2010 jest Europejskim Rokiem Walki z Ubustwem i Wykluczeniem społecznym, stąd pomysł na podjęcie przez nasze Stowarzyszenie tak trudnego i ważnego tematu, jakim jest wykluczenie osób starszych w naszym powiecie. W okresie od 1 lipca do 31 października 5 ankieterów przeprowadziło badanie ankietowe na grupie 1000 osob starszych w naszym powiecie. Głównym celem było zebranie informacji na temat skali wykluczenia osób starszych, ich problemów i potrzeb dnia codziennego. Informacje te zawiera nasza BROSZURA, z ktorą można sie tu zapoznać.  Nasi ankieterzy napotkali na bardzo wiele trudności podczas zbierania danych mimo, iż ankiety były anonimowe. Bardzo często spotykali sie ze stwierdzeniem, iż te działania  i tak nic nie zmienią i nie przyniosą nic dobrego. Tym bardziej uważamy, że problem ten powinien być zauważony i poddany szerokiej dyskusji.

Szczególnie liczymy na zainteresowanie się tym problemem przez nasze władze, instytucje działające na rzecz osób starszych i organizacje pozarządowe, aby w swoich działaniach wzieli także pod uwagę naszych seniorów.

Bardzo dziekujemy wszystkim, nielicznym, ktorzy zainteresowali sie tym problemem i przyszli na naszą konferencję. Zostal na niej przedstawiony także krótki reportaż, obrazujący problemy życiowe wybranych osób.

 

Projekt został zrealizowany dzięki finansowaniu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 
Niepełnosprawni przecieraja szlak

Projekt "Niepelnosprawni przecierają szlak"

został dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu "Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i odób dorosłych, dotknietych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzglednieniem niepełnosprawności sprzężonej, w celu zapewnienia odpowiednich warunków życia oraz nabycia umiejętności funkcjonowania w relacjach społecznych".

W ramach tego projektu odbyła się wycieczka szlakiem do Torunia w dniach od 17 do 18 lipca 2010 roku. Zwiedziliśmy najciekawsze miejsca w następujących miejscowościach:  Biskupinie, Kruszwicy, Inowrocławiu, Ciechocinku i Toruniu.

 

 


Strona 1 z 5