PRZEDZIERAJĄCY SIĘ PRZEZ GĘSTY LAS

 

PRZEDZIERAJĄCY SIĘ PRZEZ GĘSTY LAS

 

(rozwój funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych)

 

  • – to nowy projekt Stowarzyszenia Na Górze, będący kontynuacją zeszłorocznego, pt. „Puszczeni na głębokie wody”. Oba zostały dofinansowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Bardzo często osoby niepełnosprawne czują się w codziennym życiu tak, jakby był to gęsty las… Muszą się przez swoje życie przedzierać… Pragniemy, by osoby niepełnosprawne z Chodzieży spróbowały przedrzeć się przez gęsty las – dosłownie. Doświadczenia z tego typu przeżyć, jak chodzenie po górach, dalekie leśne wyprawy, pływanie kajakami, dają naszym zdaniem możliwość rozwinięcia w sobie życiowej odwagi, likwidowania różnorodnych barier psychologicznych, społecznych i fizycznych; rozwijają, zwiększają szeroko pojęte szanse. Chcemy zorganizować dalekie, kilkugodzinne wyprawy do lasu, by dać niepełnosprawnym osobom możliwość odkrycia, że skoro mogą sobie świetnie poradzić daleko od domu, w trudnych terenowo warunkach, to i w codziennym życiu (przez które nieraz trudniej przedzierać się niż przez las…) mogą nieźle sobie radzić… 

Dzięki naszym rozmowom na temat turystycznych atrakcji naszego regionu, okazało się, że większość osób niepełnosprawnych była jedynie w najbliższych, najbardziej popularnych miejscach. Niemal żadna z nich nie była na długiej wyprawie w chodzieskich lasach. Jesteśmy świadomi, że wynika to często z problemu niepełnosprawności ruchowej. Ale nie tylko – wiele z niepełnosprawnych osób, które znamy są sprawne ruchowo i tylko ich niepełnosprawność intelektualna przeszkadza w samodzielnym dotarciu do odległych miejsc w lesie. Kolejną przyczyną jest po prostu „zasiedziałość” osób niepełnosprawnych wynikająca z częstej technicznej lub czasowej niemożności ich rodzin do inicjowania dłuższych wypraw, a nieraz też – niestety – z zaniedbania zagospodarowania czasu wolnego.Bardzo często poczucie własnej wartości jest u osób niepełnosprawnych pomniejszone poprzez ich społeczną marginalizację. Pełnosprawne społeczeństwo (także, niestety najczęściej, najbliższa rodzina) często traktuje te osoby jako bardziej niepełnosprawne niż są faktycznie – a one same się z tym godzą i wierzą w to. Nasze działania walczą z tego typu nabytą, społeczną niepełnosprawnością.

Nasz projekt zakłada zorganizowanie z osobami niepełnosprawnymi pieszych wycieczek, które będą prowadzić najbardziej atrakcyjnymi turystycznymi szlakami. Wcześniej jednak, chcąc wykorzystać letnią, sierpniową pogodę oraz aby nie znudzić uczestników samymi pieszymi wycieczkami, zorganizujemy kilka spotkań na jeziorze – pierwsze spotkanie zrobimy na statku Chodzieżanka, a następnie będziemy pływać kajakami, łódkami wiosłowymi, rowerami wodnymi i żaglówką. Pragniemy przede wszystkim wykorzystać świetne rezultaty naszego zeszłorocznego projektu pt. „Puszczeni na głębokie wody” - zaowocował on bowiem gotową do dalszej współpracy grupą osób niepełnosprawnych oraz chęcią dalszej współpracy ze strony klubu żeglarskiego. Powrót do tego, co robiliśmy w ubiegłym roku, jest bardzo dobrą okazją do ponownego zebrania naszej ekipy, a także rozszerzenia o nowe osoby.

Przy okazji na uwagę zasługuje to, że wspomniany klub zakupił żaglówkę oraz kamizelki ratunkowe za pieniądze, które otrzymał za wynajęcie sprzętu pływającego, z dofinansowania przez WUW naszego zeszłorocznego projektu. Z tej żaglówki będziemy teraz korzystać na zajęciach - klub nie pobierze za nią opłaty; jest to zatem duży wkład własny, który wynika z samodzielnej, życzliwej inicjatywy klubu.Od września rozpoczniemy piesze wycieczki. Trasy zostaną wcześniej starannie dobrane do możliwości, wytrzymałości poszczególnych uczestników. Osoby niepełnosprawne będziemy dowozić samochodami do miejsc, z których zaczynać będziemy piesze wędrówki. Zarówno zajęcia na jeziorze, jak i w lesie będą odbywały się z maksymalnym zabezpieczeniem. W razie utrzymującej się deszczowej pogody będziemy mieli alternatywę zajęć pływackich w basenie.

Terminy spotkań będą uzgadniane na bieżąco, z uwzględnieniem warunków pogodowych.

Wojciech Retz – Przewodniczący Stowarzyszenia Na Górze, koordynator projektu.