Teledysk seniorów z niepełnosprawną młodzieżą

Ciekawą inicjatywą Stowarzyszenia Na Górze integrującą różnorodne środowiska, jest projekt  „Teledysk seniorów z niepełnosprawną młodzieżą”, współfinansowany ze środków otrzymanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także Powiatu Pilskiego i Gminy Piła. Ma on na celu zburzenie stereotypowego wizerunku seniorów, jako osób zdanych na nudną, bezproduktywną wegetację, w których potęguje się poczucie odrzucenia społecznego. Teledysk, który powstał w czasie realizacji projektu promuje ich pozytywny wizerunek, jako osób pełnych entuzjazmu i spontaniczności. Pokazuje, że nawet przytłoczenie niemiłą atmosferą może za sprawą pozytywnego impulsu szybko przerodzić się w szaloną zabawę.

Połączenie seniorów i niepełnosprawnej młodzieży w jednym działaniu artystycznym, to oryginalna i chyba wcześniej nie realizowana inicjatywa. Wojciech Retz, Przewodniczący Stowarzyszenia Na Górze, a równocześnie kierownik artystyczny i muzyk grupy Na Górze, wyszedł z założenia, że niezależnie od wieku i od sprawności intelektualnej oraz fizycznej, można być gotowym do aktywności i twórczości, a także otwartym na kontakt zarówno z osobami z różnych środowisk społecznych, jak i różnych pokoleń.

- Ten teledysk ma być artystyczną prowokacją do symbolicznego wyjścia z zamkniętych, znudzonych codzienną rutyną środowisk, w których nieraz funkcjonują zarówno osoby starsze, jak i niepełnosprawne -- mówi Wojciech Retz. -- Jest to fikcyjna opowieść, która powstała z połączenia pomysłów reżyserki, Anny Płażewskiej i moich. Występujący w niej członkowie pilskiego Klubu Seniora, czy część muzyków grupy Na Górze, którzy są mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie nie przekazują prawdy o sobie, lecz grają tu jako aktorzy. Tak samo przedstawienie personelu nie ma żadnego odbicia w bezpośredniej rzeczywistości. Teledysk, to bardzo krótka forma, można powiedzieć „pigułka artystyczna" i chcąc w kilku minutach przedstawić jakiś problem społeczny, świadomie używamy pewnych przerysowań. Akurat tu są one niezbędne, aby obraz nie nudził swoim banałem, lecz był dynamiczny. A jeśli te przerysowania będą prowokować do dyskusji na tematy społeczne, to tym bardziej nasza praca może okazać się potrzebna.

- Interesuje nas też odwracanie stereotypowych ról społecznych - dodaje Wojciech Retz. - Pragniemy pokazać, że różnorodne środowiska, mogą sobie nawzajem dawać dużo dobrego. Osoby niepełnosprawne, zazwyczaj traktowane jako te, którym należy się nieustanna pomoc, są w naszym teledysku aktywną grupą, która wpuszcza świeże powietrze w uśpione towarzystwo seniorów. Z drugiej strony seniorzy w ostateczności również okazują się grupą niezwykle żywiołową, wybuchającą niespodziewaną energią.

Teledysk Na Górze „Nie mam nic”:

http://www.youtube.com/watch?v=a_tIaITbVGM

Strona grupy Na Górze (tam m.in. zdjęcia z realizacji teledysku):

http://www.facebook.com/NaGorze